בדק בית מחיר בדיקה

דו"ח לדוגמה בקריית אונו   קורות חיים של המהנדס הבודק